Paź 312017
 

Tczew, 26 października  2017 r.

Sygn. akt I Ns  611/17

Ogłoszenie

„W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 611/17 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 1094,40 zł należącej do zmarłej w dniu 16.02.2017 r. w Pelplinie Benity Nowalskiej, ostatnio zamieszkałej w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”.

 Posted by at 08:14
Przejdź do paska narzędzi