Paź 192017
 

Tczew, dnia 19 października 2017 r.

Sygn. akt I Ns 546/17

Ogłoszenie

        W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 546/17 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 16,84 zł należącej do zmarłego w dniu 02.09.2015 r. w Pelplinie Lecha Wieczorek, ostatnio zamieszkałego w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

 Posted by at 13:09
Przejdź do paska narzędzi