Paź 192017
 

Tczew, dnia 19 października 2017 r.

Sygn. akt I Ns 536/17

Ogłoszenie

         W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 536/17 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 318,62 zł należącej do zmarłego w dniu 31.01.2016 r. w Pelplinie Henryka Kukli, ostatnio zamieszkałego w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

 

 Posted by at 13:10
Przejdź do paska narzędzi