Paź 102017
 

Tczew, dnia 19.09.2017

Sygn. akt I Ns 542/17   

OGŁOSZENIE

          W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 542/17 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 126,28 zł należącej do zmarłego w dniu 18.11.2015 r. w Pelplinie Jadwidze Majka, ostatnio zamieszkałej w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2.

Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

 

 

 

 Posted by at 09:13
Przejdź do paska narzędzi