Paź 102017
 

Tczew, dnia 20.09.2017

Sygn. akt I Ns 532/17   

OGŁOSZENIE

          W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 532/17 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 41,50 zł należącej do zmarłej w dniu 19.12.2016 r. w Pelplinie  Sylwiny Ignaszak, ostatnio zamieszkałej w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2.

Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

 

 

 

 

 Posted by at 09:13
Przejdź do paska narzędzi