Paź 052017
 

Tczew, dnia 05 października 2017 r.

Sygn. akt I Ns 607/17

Ogłoszenie

        W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 607/17 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 2041,48 zł należącej do Ewy Dulkiewicz zmarłej w dniu 12.10.2016 r. w Stanisławiu , ostatnio zamieszkałej w Stanisławiu . Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

 Posted by at 11:49
Przejdź do paska narzędzi