Paź 052017
 

Tczew, dnia 28 września 2017 r.

Sygn. akt I Ns 527/17

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 527/17 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 213,42 zł należącej do zmarłego w dniu 15.03.2017 r. w Pelplinie Fryderyka Augusta Bluhm, ostatnio zamieszkałego w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

 Posted by at 11:34
Przejdź do paska narzędzi