Wrz 212017
 

Tczew, dnia 7 września 2017 r.

Sygn. akt I Ns 529/17

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 529/17 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 275,27 zł należącej do  Marianny Bzdręga zmarłej w dniu 03.04.2016 r. w Pelplinie, ostatnio zamieszkałej w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

 Posted by at 11:10
Przejdź do paska narzędzi