Wrz 082017
 

Tczew, dnia 03.07.2017r.

Sygnatura akt I Ns 401/17

OGŁOSZENIE

  1. „W Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 401/17, złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 17 maja 2017 roku za numerem Repertorium A 2562/2017 przed notariuszem w Tczewie Jolantą Cejrowską, obejmujący złożony przez Kazimierza Marka Paluchowskiego i Joannę Ewę Gajkowską wykaz inwentarza po matce Barbarze Grażynie Paluchowskiej PESEL 53122711569, zmarłej dnia 18 stycznia 2017 roku w Tczewie, ostatnio stale zamieszkałej w Pelplinie, przy ulicy Wybickiego 4A/8,

  2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

  3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 Posted by at 14:28
Przejdź do paska narzędzi