Sie 172017
 

Dnia 29 czerwca 2017 r.

Sygn. akt I Ns 91/17

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 91/17 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 498,81 zł należącej do Alfonsa Konkel zmarłego w dniu 14 października 2015 r. w Tczewie, która to kwota ma zostać wypłacona jego spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym)

 Posted by at 11:54
Przejdź do paska narzędzi