Sie 172017
 

Sygn. akt I Ns 540/17

Tczew, dnia 16 sierpnia 2017 roku

OGŁOSZENIE

 W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 540/17 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 61,73 zł należącej do zmarłego w dniu 14.06.2016 r. w Pelplinie Rajmunda Lorkowskiego, ostatnio zamieszkałego w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

 Posted by at 11:48
Przejdź do paska narzędzi