Sie 172017
 

Sygn. Akt I Ns 533/17

Tczew, 17 sierpnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 533/17 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 356,83 zł należącej do Ireny Anny Jedtka zmarłej w dniu 03.07.2017 r. w Pelplinie, ostatnio zamieszkałej w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu

-Na oryginale właściwy podpis-

 Posted by at 11:45
Przejdź do paska narzędzi