Cze 072017
 

Sygn. akt  I Ns 376/17                                                              Tczew, dnia 07 czerwca 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

W  Sądzie Rejonowym w Tczewie  w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 376/17, złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 14 kwietnia 2017 roku za numerem Repertorium A 2021/2017 przed notariuszem w Tczewie Jolantą Cejrowską, obejmujący wykaz inwentarza po Urszuli Marii Liegmann  PESEL 47111000206, zmarłej dnia 29 października 2016 roku w Gdańsku, ostatnio stale zamieszkałej w Tczewie. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Posted by at 13:17
Przejdź do paska narzędzi