Mar 242017
 

Sygn. akt I Ns 165/17

OGŁOSZENIE

  1. W Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 165/17, złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 02 lutego 2017 roku za numerem Repertorium A 641/2017 przed notariuszem w Tczewie Jolantą Cejrowską, obejmujący złożony przez Jarosława Rutkowskiego wykaz inwentarza po matce Elżbiecie Marii Chmieleckiej z domu Rutkowskiej PESEL 38070207360, zmarłej dnia 24 grudnia 2016 roku w Tczewie, ostatnio stale zamieszkałej w Tczewie, przy ulicy Gdańskiej 37/1,
  2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
  3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Tczew, dnia 01.03.2017r.

 

 

 Posted by at 14:00
Przejdź do paska narzędzi