Mar 032017
 

I Ns 47/17

Tczew, 3 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 47/17 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.369,13 zł (dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 13/100), stanowiącej własność Zofii Bożeny Ulańskiej zmarłej w dniu 13.02.2016 r. w Pelplinie, zamieszkałej w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu

-Na oryginale właściwy podpis-

 Posted by at 14:47
Przejdź do paska narzędzi