Mar 032017
 

I Ns 43/17

Tczew, 3 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 43/17 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 126,28 zł należącej do Jadwigi Heleny Majka zmarłej w dniu 18.11.2015 r. w Pelplinie, zamieszkałej w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu

-Na oryginale właściwy podpis-

 Posted by at 14:48
Przejdź do paska narzędzi