Mar 032017
 

I Ns 39/17

Tczew, 3 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 39/17 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.720,36 zł (tysiąc siedemset dwadzieścia złotych 36/100), stanowiącej własność zmarłej w dniu 31.08.2016 r. w Starogardzie Gdańskim Gertrudy Drychta, ostatnio zamieszkałej w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

-Na oryginale właściwy podpis-

 Posted by at 14:48
Przejdź do paska narzędzi