Sty 202017
 

Tczew, dnia  20 stycznia 2017 roku

Sygnatura akt I Ns 1150/16

OGŁOSZENIE

W  Sądzie Rejonowym w Tczewie  w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 120/16 złożono spis inwentarza po  Halinie Szypkowskiej, zmarłej dnia 19 kwietnia 2016 r. w Międzyłężu, ostatnio stale zamieszkałej w Międzyłężu.

Jednocześnie Sąd poucza, że:
– ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
– spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, a nadto mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 Posted by at 14:41
Przejdź do paska narzędzi