Gru 272016
 

Sygn. akt I Ns 1013/16                                                                                          Tczew, 27 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE

 

1.    W  Sądzie Rejonowym w Tczewie  w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 1013/16 złożono wykaz inwentarza sporządzony przez Renatę Wendowską po bracie Bogdanie Stefańskim, PESEL  52022012790, zmarłym dnia 23 września 2016r. w Tczewie, ostatnio stale zamieszkałym w Tczewie,
2.    Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

 Posted by at 13:16
Przejdź do paska narzędzi