Maj 102016
 

Tczew, dnia 10 maja 2016 roku

Sygnatura akt I Ns 317/16

OGŁOSZENIE

W  Sądzie Rejonowym w Tczewie  w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 317/16, złożono wykaz inwentarza po Helenie Marii Pater- PESEL 42031705624, zmarłej dnia 05 grudnia 2014 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Swarożynie przy ul. Kolejowej 11 m. 1.
Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Posted by at 10:41
Przejdź do paska narzędzi