Mar 112016
 

Dnia 7 stycznia 2016 roku

Sygn. akt VNs 72/07

OGŁOSZENIE

         „W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt V Ns 72/07, z wniosku Tomasza Kossakowskiego, toczy się postępowanie o złożenie do depozytu sądowego należnego uczestnikowi Eugeniuszowi Krawczykowi świadczenia pieniężnego w kwocie 3.820 zł, które wynika z wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu wydanego w sprawie sygn. akt VII K 563/03. Powyższa kwota ma zostać wydana uczestnikowi na jego wniosek. Sąd wzywa uczestnika by zgłosił się w terminie 3 lat po odbiór depozytu, gdyż w przeciwnym razie depozyt ulegnie likwidacji.”

na zarządzenie sędziego
starszy sekretarz sądowy
Anna Piotrowska

 Posted by at 12:20
Przejdź do paska narzędzi