Mar 082016
 

Tczew, dnia 08 marca 2016 roku

 Sygnatura akt I Ns 3/16

OGŁOSZENIE

             Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny zawiadamia, że w dniu 11 lutego 2016 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego Teresy Elżbiety Musiał – PESEL 57112009142, zmarłej w dniu 27 czerwca 2015 r. w Tczewie, ostatnio zamieszkałej w Tczewie.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, a nadto mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Na zarządzenie Sędziego

st.sekr. sądowy Anna Kordecka

 

 Posted by at 08:52
Przejdź do paska narzędzi