Strona Główna

 

al. Zwycięstwa 14 83-110 Tczew 

NIP 593-20-82-186

REGON 000321922

e-mail:
SPRAWY CYWILNE I RODZINNE :
boi-cywilne@tczew.sr.gov.pl
SPRAWY KARNE : boi-karne@tczew.sr.gov.pl

Uprzejmie informujemy iż od dnia 09 marca 2020 r. wszystkie wydziały Sądu Rejonowego w Tczewie funkcjonują w nowej siedzibie Sądu przy al. Zwycięstwa 14 w Tczewie

Numery telefonów:

Biuro Obsługi Interesanta:
– do spraw karnych: (58) 778 50 01, fax (58) 778 50 98
– do spraw cywilnych, rodzinnych i nieletnich: (58) 778 50 02,
fax (58) 778 50 98
– Ksiąg Wieczystych (58) 778 50 03 – regulamin czytelni WKW
– Oddział Administracyjny (58) 778 50 00, fax (58) 778 50 09
– Księgowość (58) 778 50 53, fax (58)778 50 54

Lista spraw, które nie zostały odwołane / które się odbędą
dostępna jest w zakładce WOKANDA

ePUAP

MAPA

Sąd Rejonowy urzęduje:

w poniedziałki od 7:30 do 18:00,

od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 


W dniu 04 maja 2021 roku Sąd Rejonowy w Tczewie

będzie nieczynny.


Godziny przyjmowania interesantów:

w poniedziałek od 9:00 do 18:00,

od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Kasa Sądu Rejonowego w Tczewie czynna :

w poniedziałek od 8:00 do 16:15

od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:45

w każdy ostatni roboczy dzień miesiąca 8:00 – 13:00 (również w poniedziałki)

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Tczewie:

miasto Tczew oraz gminy: Tczew, Gniew, Pelplin, Morzeszczyn, Subkowy.

Numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Tczewie:

UWAGI !!!

Przy wpłatach na konto należy w tytułach należności wpisywać:
1. sygnaturę sprawy
2. Imię Nazwisko
3. Wydział którego dotyczy wpłata.

Konto właściwe do uiszczenia opłaty sądowej, kosztów sądowych, opłat wieczystoksięgowych i grzywien:
NBP o/o Gdańsk 14 1010 1140 0071 5522 3100 0000

Konto walutowe dochodów :
NBP-EURO 53 1010 1140 0007 5515 7197 8000

Konto sum na zlecenie (zaliczek m.in. zaliczki na biegłych, tłumaczy, dot. ogłoszeń itp.):
NBP o/o Gdańsk 51 1010 1140 0071 5513 9800 0000

Orzeczone grzywny na rzecz Funduszu Pracy :
BGK 48 1130 1017 0021 1001 0190 0004

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej :
BGK 78 1130 1121 0006 5593 8620 0001

Nowe numery Rachunków Sum Depozytowych :

od dnia 02.01.2015 r.

PLN 48 1130 1017 0021 1001 0190 0004

USD 21 1130 1017 0021 1001 0190 0005

EUR 05 1130 1017 0021 1001 0190 0002

CHF 32 1130 1017 0021 1001 0190 0001

GBP 75 1130 1017 0021 1001 0190 0003

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 02.01.2015 r. nie będzie możliwe wpłacanie i wypłacanie sum z rachunków depozytów w kasie tutejszego Sądu.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

wszystkie pisma procesowe składane są w biurze podawczym, skąd przekazywane są w zależności od ich rodzaju do poszczególnych Wydziałów. Pisma wszczynające postępowanie przedkładane są Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń (o wpisie sprawy do prowadzonych w Wydziale urządzeń ewidencyjnych, o uzupełnieniu braków formalnych pisma, skierowaniu sprawy do referatu sędziego itp.). Pisma dotyczące spraw będących w toku w zależności od ich rodzaju, przedkładane są wraz z aktami Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń lub bezpośrednio sędziemu referentowi.

Wszelkiego rodzaju skargi oraz pisma dotyczące spraw leżących w kompetencji Prezesa Sądu przekazywane są do Oddziału Administracyjnego, gdzie są rejestrowane, a następnie przedkładane Prezesowi Sądu do załatwienia.
W przypadku składania skarg drogą elektroniczną, należy wysyłać je na adres: informacja@tczew.sr.gov.pl

 Posted by at 11:50
Przejdź do paska narzędzi