Sąd Rejonowy w Tczewie

 

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Sąd Rejonowy w Tczewie

Zarządzenie Nr 134/14

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 134/14

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego

w Tczewie

z dnia 12 grudnia 2014 r.

 

Adm. 0111-142/14

 

w sprawie: ustalenia dnia 14 sierpnia 2015 r. i 24 grudnia 2015 r. dniami wolnymi od pracy

 

Na podstawie: art. 22 § 1 pkt. 1 lit. B i art. 31 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 259)

 

zarządzamy, co następuje:

 

  1. Ustalenie dnia 14 sierpnia 2015 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Tczewie, za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2015 r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy;

  2. Ustalenie dnia 24 grudnia 2015 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Tczewie, za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015 r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy;

  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej  Sądu Rejonowego w Tczewie.

 

Dzień wolny od pracy 05.06.2015

Email Drukuj PDF

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr   54/15 

 

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego

w Tczewie

z dnia 12 maja 2015 r.

  

Na podstawie art. 130 § 2 kodeksu pracy (Dz.U.2014.1502 j.t.) dzień 5 czerwca 2015 roku ustalamy dniem wolnym od pracy, z jednoczesnym odpracowaniem w dniu 27 czerwca 2015 roku.


 


 

Zmieniony ( Wtorek, 02 Czerwiec 2015 06:27 )
 

 

ul. Kołłątaja 6 83-110 Tczew
tel.(58) 53-09-107 , fax: (58) 53-09-103

NIP 593-20-82-186

REGON 000321922 

e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sąd Rejonowy urzęduje:

w poniedziałki od 7:30 do 18:00,

od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Godziny przyjmowania interesantów:

w poniedziałek od 9:00 do 18:00,

od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Kasa Sądu Rejonowego w Tczewie czynna :

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:45.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Tczewie:

miasto Tczew oraz gminy: Tczew, Gniew, Pelplin, Morzeszczyn, Subkowy.

Numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Tczewie

Opłaty sądowe winny być uiszczane na konto:

NBP o/o Gdańsk 14 1010 1140 0071 5522 3100 0000 

Konto walutowe dochodów :

NBP-EURO 53 1010 1140 0007 5515 7197 8000

Zaliczki na koszy biegłego winny być uiszczane na konto:

NBP o/o Gdańsk 51 1010 1140 0071 5513 9800 0000

 

Nowe numery Rachunków Sum Depozytowych :

od dnia 02.01.2015 r.

PLN 48 1130 1017 0021 1001 0190 0004

USD 21 1130 1017 0021 1001 0190 0005

EUR 05 1130 1017 0021 1001 0190 0002

CHF 32 1130 1017 0021 1001 0190 0001

GBP 75 1130 1017 0021 1001 0190 0003

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 02.01.2015 r. nie będzie możliwe wpłacanie i wypłacanie sum z rachunków depozytów w kasie tutejszego Sądu.

 

 

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

wszystkie pisma procesowe składane są w biurze podawczym, skąd przekazywane są w zależności od ich rodzaju do poszczególnych Wydziałów. Pisma wszczynające postępowanie przedkładane są Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń (o wpisie sprawy do prowadzonych w Wydziale urządzeń ewidencyjnych, o uzupełnieniu braków formalnych pisma, skierowaniu sprawy do referatu sędziego itp.). Pisma dotyczące spraw będących w toku w zależności od ich rodzaju, przedkładane są wraz z aktami Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń lub bezpośrednio sędziemu referentowi.

Wszelkiego rodzaju skargi oraz pisma dotyczące spraw leżących w kompetencji Prezesa Sądu przekazywane są do Oddziału Administracyjnego, gdzie są rejestrowane, a następnie przedkładane Prezesowi Sądu do załatwienia.

 

Zmieniony ( Wtorek, 17 Luty 2015 08:59 )